Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg), plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahlar ve diğer araştırmacılara yönelik mültidisipliner, hakemli bir dergidir. Derginin resmi dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide, klinik ve deneysel araştırma şeklinde orijinal makaleler yayımlanır. Plastik cerrahi ve plastik cerrahiyi ilgilendiren her alanda, güncel yazılar, derlemeler, teknik not, olgu sunumu ve editöre mektup şeklinde çalışmalar yer alır. Dergide, kranyomaksillofasiyal cerrahi, ortognatik cerrahi, mikrocerrahi, el cerrahisi, travma cerrahisi, konjenital anomalilere yönelik cerrahi (yarık dudak – damak vb), yanıklar, tumor cerrahisi, meme cerrahisi ve estetik cerrahi de dahil olmak üzere Plastik Cerrahiyle ilişkili güncel yaklaşımlar ve yeni teknikler yer alır. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg), Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Estetik Plastik Cerrahi Derneği ve Türkiye Interplast Derneği'nin yayın organıdır.

 

Bölüm Politikaları

Orijinal Araştırma

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Olgu Sunumları

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Teknik Not

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Editöre Mektup

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Editorial

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Derleme

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Bildiri Özetleri

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Yayın Sıklığı

1978-2015 arası, yılda üç sayı; 2016'dan itibaren yılda dört sayı olarak yayınlanır

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

TJPS - Telif Hakkı Devir Formu (Copyright Agreement)

Telif Hakları Devir Formu (Copyright Agreement)