Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Kişiler ve Kurullar

Editörler

 1. Editör Mustafa Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 2. Editor-in-Chief Cenk Demirdöver, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Türkiye
 3. index medicus

Bölüm Editörleri

 1. Mithat İsmail Akan, Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi / İstanbul, Türkiye
 2. Semra Karşıdağ, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. ve II. Plastik ve Rekonstrüktif Cer
 3. Prof.Dr. Mustafa Keskin, İstanbul Medipol Üniversitesi Medipol Mega Hastanesi, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Türkiye
 4. Erol Benlier, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
 5. Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Mizanpajcı

 1. Editor-in-Chief Cenk Demirdöver, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Türkiye

Sayfa Düzenleyiciler

 1. Haluk Vayvada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
 2. Prof. Dr Atay Atabey, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
 3. Editor-in-Chief Cenk Demirdöver, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Türkiye

Düzeltmenler

 1. Haluk Vayvada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
 2. Prof. Dr Atay Atabey, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye