Applications of Innervated Depressor Anguli Oris Flap In Lower Lip Reconstruction

A. Teoman Tellioğlu, Uğur Koçer, Selim Çelebioğlu, Ömer Şensöz, Müfit Akyüz

Özet


Alt dudak defektlerinin onarımı sonrasında fonksiyonel ve estetik olarak kabul edilebilir sonuç alınmalıdır. Bu ise, innerve dokuların kullanılması ile sağlanabilir. Son iki yıl içerisinde 6 erkek hastada squamoz hücreli korsinoma eksizyonu sonrasında oluşan 3.5-7 cm lik defektler inerve depresör anguli oris flebi ile başarılı bir şekilde onarıldı. Postoperative dönemde motor ve duyu fonksiyonları incelenerek sunulmuştur.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.