ADOLESAN JİNEKOMASTİSİ VE AREOLA ÇEVRESİNDEN (SİRKÜMAREOLAR ) CİLT REDÜKSİYONU İLE CERRAHİ TEDAVİSİ

Mustafa KESKİN , Tolga BEYDEŞ , Zekeriya TOSUN , Nedim SAVACI

Özet


"Jinekomasti fizyolojik veya patolojik nedenlerden dolayı erkek memesinin benign büyümesidir. Uygun bir bekleme süresinden sonra, jinekomastide gerileme yok ise cerrahi müdahale endikedir. Bu çalışmada ileri derece glandüler meme büyümesi olan adölesan hastalarda areola çevresinden cilt redüksiyonu ve subkütan mastektomi uygulanan vakalar derlenmiştir.Bu teknik ile ameliyat edilen hastalarda mevcut areola-cilt sınırı dairesel (sirkümferansiyel) işaretlendi. İşaretlenen dairenin çapından 10 mm daha büyük çaplı, eş merkezli ikinci bir tam daire çizildi. Areola etrafında işaretlenen iki bölge arasında kalan cilt dokusu de-epitelize edildi. De-epitelize alanın saat 3 ile 9 arasında kalan alt kısmından dermis insize edildi. Bu insizyondan girilerek meme dokusu pektoral fasyanın üzerinden çıkartıldı. Dermis insizyonu kapatıldıktan sonra sirkümareolar ""purse-string"" sütür ile dermis kapatıldı. Areola cilde ayrıca dikildi. 2004 ile 2008 yılları arasında orta ve ileri derece bilateral jinekomastisi olan 14 adölesan erkek hastada bu teknik kullanılmıştır. Hastaların yaş ortalaması 18.3, çıkartılan doku miktarı meme başına ortalama 220 gramdır. Tüm hastalarda arzulanan estetik kontür elde edilmiştir. Sadece bir hastada hematom meydana gelirken bir başka hastada da areola çevresindeki skar için revizyon gerçekleştirilmiştir. Orta ve ileri evre adölesan jinekomastilerinde areola çevresinden yaklaşım ile cilt redüksiyonu en az skar ve areola kanlanmasının ve duyusunu kaybetmeden normal erkek memesi görünümü elde edilebilinmektedir."

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.