Acil Mikrovasküler Girişimlerimiz

Tunç Şafak, Abdullah Keçik, Eser Yüksel, Necdet Uçar, Veli Aslani, Tacettin Güçer

Özet


Bu çalışma 1982-1993 yılları arasında kliniğimizde yapılan acil mikrovasküler girişimleri ele alan retrospektif bir çalışmadır. 185 hastada 179 total, 93 subtotal ekstremite amputasyonuna müdahale edilmiştir. 93 vakada revaskülarizasyon, 179vakada replantasyon uygulanmıştır. Girişimde bulunulan en genç hasta 4, en yaşlı hasta 75 yaşındadır. Ortalama yaş 25'dir. Hastaların 176'sı erkek, 9'u kadındır. Replntasyon uygulanan olguların 45'i zone I, 84'ü zone II, 21'i zone III, 8'i zone IV,7'si zone V, 14'ü majör ekstremite total amputasyonudur. Revaskülarizasyon uygulanan olguların 20'si zone I, 39'u zone II, 15'i zone III, 3'ü zone IV, 8'i zone V, 8'i majör ekstremite subtotal amputasyonudur. Yaralanma anından mikrovasküler müdahaleye dek geçen süre 2 saat ile 28 saat arasında değişmektedir. Girişimlerin başarı oranı, revaskülarizasyon için %87.09, reptlantasyon için %77.09; toplam %80.51'dir.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.