BRAKİYAL ARTER DEFEKTİNİN EŞLİK ETTİĞİ ANTEKÜBİTAL FOSSA YUMUŞAK DOKU DEFEKTİNİN KAPATILMASINDA PEDİKÜLLÜ LATİSSİMUS DORSİ KAS FLEBİ TRANSFERİ

Mustafa KESKİN , Ahmet DUYMAZ , Zekeriya TOSUN , Nedim SAVACI

Özet



Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.