El ve Elbileği Doku Defektlerinin Onarımında Ters Akımlı Posterior Interosseöz Ada Flebinin Kullanımı

Cemil Dalay, Ersal Kaya, Metin Yavuz, Sabri Acartürk

Özet


El ve elbileğinin flep gereksinimi olan geniş yumuşak doku defektlerinin onarımında küçük lokal flepler yetersiz kalabilmektedir. Ters akımlı önkol fleplerinin kullanımı ile bu bölgenin defektlerinin onarımında ilerleme kaydedilmiş, tek seansta yeterli doku aktarımı mümkün olmuştur. İlk kez Penteado tarafından tanımlnan distal pediküllü posterior interosseöz ada flebi (DPPİAF)'de ön kol dorsal yüzde hazırlanan ters akımlı bir fleptir. Çalışmamızda, DPPİAF kullanılarak el ve elbileği defekti onarılan 7 olgu sunulmaktadır. 3 olguda el beliği volar yüz, 4 olguda el volar ve dorsal yüz defekti bu yöntemle onarılmıştır. Flep, 2 olguda adipofasyal, 5 olguda fasyokutan flep olarak kullanılmıştır. Donör alan onarımı 3 olguda primer, 4 olguda deri grefti ile yapılmıştır. 5 olguda komplikasyonsuz iyileşme görülmüş, 2 olguda flepte parsiyel kayıp oluşmuştur. Sunduğumuz 7 olgudan edindiğimiz bilgilere dayanarak, distal pediküllü posterior interosseöz ada flebinin el ve el bileğiyumuşak doku defektlerinin onarımında, radial ve ulnar arter önkol fleplerine alternatif, iyi bir seçenek olduğu kanaatindeyiz.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.