KANAMAYLA BAŞVURAN VE ATİPİK YERLEŞİMLİ İNFANTİL HEMANJİYOPERİSİTOM: OLGU SUNUMU

TAMER SEYHAN, Hüseyin Borman, Nebil Bal

Özet


Hemanjiyoperisitomlar çocukluk çağının nadir görülen damarsal tümörlerindendir. Bu çalışmada acil servise sol uyluk arka yüzünden kanama şikayeti ile başvuran 30 günlük erkek hastadaki ülsere hemanjiyoperisitom olgusu sunuldu. Cerrahi öncesi hemodinamik stabilitesi sağlanan hastada kitlenin ana besleyici damarları girişimsel radyoloji bölümünce embolize edildi. Embolizasyon sonrası kitle önemli bir kanama olmaksızın eksize edildi. Cerrahi sonrası dönem sorunsuz geçti ve bir buçuk yıl sonrası kontrollerinde nüks görülmedi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.