Ganglion ve Klinik Deneyimlerimiz

Serdar Gültan, Mehmet Ketene, Gökhan Adanalı, Erdem Yormuk

Özet


1985-1993 yılları arasında A.Ü.T.F. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'na başvuran ve ganglion tanısı konan 76 hastanın yaş, cinsiyet dağılımı, lezyonların yeri, sayısı incelenmiş, uygulanan tanı ve tedavi yöntemleri ile elde edilen sonuçlar literatür bulguları ile karşılaştırılmıştır.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.