ALT GÖZ KAPAĞI EKTROPİONU: ETİYOLOJİ, SINIFLAMA VE CERRAHİ SEÇENEKLERİN İNCELENMESİ

Ahmet Duymaz, Osman Akdağ, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı

Özet


Ektropion göz kapağının kenarının dışa doğru kıvrılmasıdır. Bu anatomik bozukluk başlıca konjenital ve edinsel olarak ikiye ayrılmakta edinsel ektropionlar ise involüsyonel, skatrisiyel, mekanik, paralitik olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; plastik cerrahların sıklıkla karşılaştıkları bu durumun etiyolojisinin, göz kapağında yaptığı değişiklerin ve temel tedavi prensiplerinin gözden geçirilmesidir.
Ağustos 2002 ve Eylül 2008 ayları arasında, 37 hasta alt göz kapağında ektropion şikâyeti ile kliniğimizde tedavi edildi. Bu hastaların 19’u skatrisiyel ektropion, 6’sı alt göz kapağında tümoral kitleye bağlı mekanik ektropion 5’i paralitik ektropion ve 7 hastanın ise involüsyonel (senil) ektropiondu. Bu hastalara ‘Kuhnt Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyonu’, kantopeksi, geçici tarsorafi, tam kalınlıkta cilt grefti, lokal flepler, kartilaj greftleri ve bunların kombinasyonlarının da olduğu cerrahi yöntemler uygulandı.
Tüm hastalarda uygun cerrahi yöntemin seçimi mevcut anatomik değişikler ve etiyolojik faktörler preoperatif değerlendirildi. Sekonder ve ciddi ektropionlar ya da onarımı güç olan diğer olgularda lateral, medial kantopeksi cilt greftleri, tarsorafiler ve bunların kombinasyonları tercih edildi. Horizantal gevşekliğin daha ön planda olduğu involüsyonel ve paralitik ektropion olguların çoğunda Kuhnt Szymanowski tekniğinin Smith modifikasyonu kullanıldı.
Bunların yanında altta yatan nedenin iyi anlaşılması, uygun cerrahi tekniklerle kişinin cerrahi bilgi ve deneyimini yansıtması da son derece önemlidir.
Anahtar kelimeler: ektropion, alt göz kapağı, Kuhnt Szymanowski

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.