DİSTAL FALANKSTA KEMİK EROZYONU YAPAN TENDON KILIFI FİBROMU

Şafak Uygur, Sühan Ayhan, Hakan Mehmet Bulam, Gonca Özgün, Ömer Uluoğlu

Özet


Tendon kılıfı fibromu sıklıkla üst ekstremitede görülen, nadir ve iyi huylu bir tümördür. Yaşamın 3.-5. dekadlarında ve erkeklerde daha sıktır. Sert, iyi sınırlı tümörlerdir; bazen kapsüllü olabilirler. Tendon kılıfı fibromunun komşu kemikte erozyon yapması oldukça nadirdir ve literatürde sadece beş vaka bildirilmiştir. Bu yazıda sağ el 3. parmak radyal tarafta komşu kemikte erozyon yapan tendon kılıfı fibromu olan 46 yaşında erkek olgu sunulmuş ve literatür gözden geçirilmiştir. Tedavide geniş eksizyon yapılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.