Flep Canlılığı Üzerine Topikal Nitrogliserin Uygulamasının Direkt ve İndirekt Etkisi

Bahattin Çeliköz, Mustafa Deveci, Naki Selmanpakoğlu

Özet


Günümüzde fleplerle onarım plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak fleplerde iskemiye bağlı olarak görülen nekroz, hem hasta hem de cerrahı üzmekte aynı zamanda para ve zaman israfına da neden olmaktadır. İskeminin ana nedeni olan vazokonstrüksiyononu engellemek flep cerrahisinde tedavinin temelini teşkil eder. Vazokonstrüksiyonu engellemek için bir çok deneysel ve klinik araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar arasında nitrogliserinin etkisi denenmiş ve fleplerdeki kan akımını artırdığını bildirmiştir. Deneysel çalışmamızda, fleplerdeki vazokonstrüksiyonu gideren nitrogliserinin topikal kullanımında lokal (direkt nitrogliserin grubu-DNG) ve sistemik (indirekt nitrogliserin grubu-İNG) uygulamasının etkileri çalışıldı. Deneyde iki adet domuz denek olarak kullanıldı. Deneklerin gövde yan yüzlerinde 4x16 cm boyutlarında ventral pediküllü flepler hazırlandı. Vazokonstrüksiyonu gidermek için 5 mg nitrogliserin içeren flasterler kullanıldı. Nitrogliserinin lokal (direkt) ve sistemik (indirekt) etkisi araştırıldı. Araştırma sonucunda, deney grubu flep canlılık oranları kontrol grubu flep canlılık oranlarına göre ortalama 10.48 cm2'lik (%16.38) bir artış gösterdi. Deney grupları kendi aralarında kıyaslandığında lokal nitrogliserin uygulamasının (DNG), sistemik uygulanmasına göre (ING) flep canlılık oranlarında 4.0cm2'lik (%6.25) bir artışa neden olduğu saptandı.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.