Deri Greftlerinde Reperfüzyon Hasarı

M. Tevfik Ketene, Kutlu Sevin, Gökhan Adanalı, Erdem Yormuk

Özet


Yirmi albino rat üzerinde hazırlanan 40 otogreft uygulaması ile gerçekleştirilen bu deneysel çalışmada, deri grefti iyileşme süresince de bir reperfüzyon hasarının oluşup oluşmadığı sorusuna cevap arandı. Bu amaçla pannikulus karnosus içermeyen deri greftlerinden 0,3,8. günlerde doku örnekleri alınarak MDA (malonildialdehid) düzeylerine bakıldı. Değişik günlerde elde edilen değerler arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı. Buna göre deri grefti iyileşme süresince, reperfüzyon hasarının oluşmadığı sonucuna varıldı.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.