Isıtılmış Kanın Kapiller Sistem ve Dolaşımında Oluşturduğu Değişiklikler ve Bunlara Steroidin Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması

Cevdet Barış

Özet


Bu deneysel çalışmada, yanığın genel nedeni olan ısı etkeninin kapiller sistem ve dolaşımında yaptığı değişiklikler ve bunlara steroidin etkisi araştırıldı. Bu amaçla, köpek mezenterlerindeki kapiller sistem üzerinde çalışıldı. Kapiller sistem ve dolaşımındaki değişiklikler 30 dakika süre ile özel optik sistem aracılığı ile mikroskopta gözlendi. Bu araştırmaya girmeden önce ön çalışma yapıldı. Bunun için 72 denek kullanıldı. Bu konuda yeterli yetenek sağlandıktan sonra, 75 denek üzerinde deney çalışması yapıldı. Deneylerin tümünde ağırlıkları 8-18 Kg arasında değişen toplam 147 soyu karışık köpek kullanıldı ve deney çalışması 3 grupta tamamlandı. Grup A (Kontrol Grubu); gereç olarak deneklerin kendi kanları alındı ve hiç bir işlem yapılmaksızın yönteme uygun olarak kullanıldı. Önemli bir bulgu saptanmadı. Grup B; bu grupta, deneklerin kendi kanları ısıtılarak kullanıldı. Isı etkeni ile değişikliğe uğratılmış kanın kapiller sistem ve dolaşımındaki direkt ve endirekt etkileri araştırılarak aşağıdaki bulgular saptandı; 1- Lökositlerin endotel hücrelerine ve birbirlerine aşırı yapışmaları, 2- Endotelde kalınlaşma, 3- Eritrositlerde kümelenme, Rijitleşme ve bunlara bağlı damar tıkanmaları, 4- Kanın akımhızında azalma, 5- Diapedez fenomeninde artma, 6- Damarlarda kasılma ve gevşemelere bağlı fonksiyon bozuklukları, 7- Arteriyel kan basıncında düşme. Grup C; bu grupta, ısıtılmış kan verildikten hemen sonra steroid verildi. B grubunda saptanan değişiklikler bu grupta oldukça az ortaya çıktı. Sonuç olarak; B grubunda gözlenen değişikliklerin yanık alanının genişlemesini ve ikinci derece yanığın üçüncü dereceye dönüşmesinin nedenini açıklayıcı nitelikte olduğu saptandı. C grubunda steroidin bu değişiklikleri frenliyerek azalttığı görüldü. Deneylerimizde yapıcı ve onarıcı bir etken olarak rol oynayan steroidin diğer etikleri ile birlikte, yanığın erken tedavisindeki önemi kanıtlanmaya çalışıldı.

Tam Metin:

PDF PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.