Hiperbarik Oksijen'in Yanık Tedavisinde Morbidite ve Mortaliteye Etkisi

Nazım Durak, Emin Elbüken, Fuat Yüksel, Fatih Peker, Erol Kışlaoğlu

Özet


Yanıkların İyileşmesinde karşılaşılan en büyük sorunlar enfeksiyona duyarlılık, uzun tedavi süresi, geniş skar oluşması ve yüksek mortalite ve morbidite oranıdır. Dokuların canlılığını koruma, mikrovasküler dolaşımı sürdürme, vücut direncini artırarak yara iyileşme süresini azaltma yönünde özel dikkat gerektirir. HBO (Hiperbarik oksijen) tedavisi, çeşitli endikasyonlarıyla son yıllarda tüm dünyada uygulanan bir destekleyici yanık tedavi yöntemi olmuştur. 1991-1992 yılları arasında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Yanık Merkezi'nde toplam 44 hasta tedavi edildi. Bunlardan 18'i HBO tedavisine alındı. Bu hastalardan elde edilen sonuçlar, d,ğer HBO tedavisi uygulanmayan hasta grupları ile mortalite, morbidite, komplikasyonlar ve hastanede kalış süreleri yönünden karşılaştırıldı.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.