ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI CİDDİ BİR KOMPLİKASYON: GEÇ DÖNEM KANAMA

Tolga ERYILMAZ , Mübin ARAL , Reha YAVUZER , Selahattin ÖZMEN

Özet


Ortognatik cerrahi, oklüzyon bozuklukları ve alt yüz asimetrilerinin düzeltilmesi amacıyla günümüzde sıklıkla uygulanmaktadır. Tüm diğer cerrahi girişimlerde olduğu gibi, ortognatik cerrahi girişimlerde de çeşitli komplikasyonlar görülebilmektedir. Çoğu ciddi sorun oluşturmamakla beraber, nadiren hayati tehlike yaratan komplikasyonlar gelişebilmektedir.1 Bu çalışmada, ortognatik cerrahi girişim sonrası geç dönemde ciddi kanama gelişen bir olgu sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.