DOWN SENDROMLU YENİDOĞANDA ÜST GÖZ KAPAĞI EVERSİYONU

Ümit Kamış, Zekeriya Tosun, Hürkan Kerimoğlu, Banu Turgut Öztürk, Mustafa Cihat Avunduk

Özet


Olgu sunumu: Kliniğimize başvuran 3 günlük kız bebeğin her iki üst göz kapağı dışa dönüktü ve kapak aralığından protrude, konjonktival kemozis mevcuttu. Olgunun diğer sistemik muayene bulguları ve sitogenetik incelemeler sonucunda Down sendromu tanısı konuldu. Konservatif tedavi ile izlem sonrası klinik düzelme sağlanamaması üzerine konjontivadaki kemozisin cerrahi girişimle eksizyonunu yapıldı. Histopatolojik incelemede kapilerlerde dilatasyon ve kanama tespit edildi. Bunun kapağın eversiyonuna bağlı konjonktiva konjesyonundan kaynaklandığı düşünüldü.
Sonuç: Konjenital üst kapak eversiyonu nadir görülen sıklıkla Down sendromu ile birliktelik gösteren bir durumdur. Görsel aksı kapatacak kadar yoğun kemozise neden olabilmekte ve bu durumun tedavisinde cerrahi tedavi gerekebilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kapak eversiyonu, Down sendromu, konjenital anomali

Tam Metin:

PDF (English) PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.