İki ve Üç Boyutlu Mikrovasküler Rekonstrüksiyonlarda Serbest Radial Ön Kol Flebi Kullanımı

Cemal Şenyuva, Zeki Güzel, Yağmur Aydın, Nuri Çelik, Akın Yücel, Mehmet Bayramiçli, Ali N. Mındıkoğlu

Özet


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plstik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında, son 3 senede (1991-1993), baş-boyun bölgesi ve innervasyonun gerekli olduğu bölgelerdeki kompleks defektlerin rekonstrüksiyonu için kullanılan serbest radial ön kol flepleri takdim edildi. Kliniğimizde radial ön kol flebi alıcı bölgenin gereksinimlerine göre hazırlanarak başarıyla uygulandı. Bu flep, çok geniş skalp defektlerinin rekonstrüksiyonunda açık kalmış durayı kapatmada ikinci serbest fasiokutan flep olaraktrnsfer edildi; boyun disseksiyonu yapılan vakalarda uzun ven pedikülü karşı tarafa anastomoze edilerek uygulandı; ayak tabanı defektlerinde duyu sinirleri ile birlikte kompozit flepolarak nakledildi; tam kat yanak defektlerindeki oral mukoza ve yanak cildinin onarımında kendi üzerinde katlanarak rekonstrüksiyon yapıldı; manbdibulada kemik defekti ile birlikte olan ağız çevresi rekonstrüksiyonlarında osteokutan flep olarak kullanıldı; üst dudak ve yanağı içine alan geniş ve rekonstrüksiyonu zor olan vakalarda defekte göre şekillendirerek transfer edildi. Flep survisi %100 ve örnek olguların ortalama 18 aylık (6 ay-2.5 sene) takiplerinde fonksiyonel ve kozmetik sonuçları iyi idi. İntraoral uygulamalarda yara iyileşmesi çabuktu ve fistül görülmedi.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.