DORSAL RADİAL SİNİR TRANSFERİ İLE DİJİTAL DUYU RESTORASYONU

Serhan Tuncer, M. Onur Çukurluoğlu, Fatma Betül Ak, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu

Özet


Sinir yaralanmalarından sonra oluşan duyu kayıpları hastaların günlük yaşantısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durumu düzeltmek amacıyla primer onarımlar yapılabileceği gibi daha hızlı iyileşmeyle sonuçlanan duysal sinir transferleri uygulanabilir. Bu yazıda 3 yıl önce median sinir kesisi nedeniyle opere edilen hastanın 1. ve 2. parmaklarındaki duyu kaybının düzeltilmesine yönelik olarak yapılan dorsal radial sinir transferi ve sonucu sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.