LATERAL YÜZ YARIKLARINDA MAKROSTOMİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ

M.İhsan OKUR , Rüştü KÖSE , A.Mustafa YILDIRIM

Özet


Nadir görülen yüz yarıkları Tessier tarafından sınıflanmıştır. Amacımız bu sınıflamada No. 7 yarık olarak tanımlanan üç lateral yüz yarıklı olgudaki makrostominin cerrahi tedavisinin planlanmasını yapmak ve sonuçlarını değerlendirmektir. Lateral yüz yarığı tanısı olan üç olguda yanlara doğru uzanan orbicularis oris kası halka şekline onarıldı. Cilt kesisini kapatırken nazolabial sulkus hizasına Z plasti uygulandı. Her üç hastada da tek taraflı ağız yarığına bağlı makrostomi vardı. Hastaların ikisinde kulak önünde aksesuar kıkırdaklar mevcuttu. Ancak önemli bir dış kulak anomalisine rastlanmadı. Makrostomi cerrahisinden iyi sonuçlar alındı. Açık ve kapalı halde ağzın simetrisi tatminkâr idi. Lateral yüz yarıklarının cerrahi tedavisinde orbicularis oris kasının anatomik onarımı ve cildin kapatılmasında düz hat onarımından kaçınılması ile istenilen sonuçlar elde edilebilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.