MEME REDÜKSİYONUNUN SOLUNUM FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Nurten TURHAN-HAKTANIR , Fatma FİDAN , Gülengül KÖKEN , Yavuz DEMİR , Güray YILMAZ , Şükrü İŞLER

Özet


Literatürde redüksiyon mamoplastinin solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi konusunda sonuçları birbiriyle çelişen birkaç adet yayın bulunmaktadır. Bu çalışma meme redüksiyonunun solunum fonksiyon testleri üzerine etkisini araştırmayı ve bu şekilde bu konudaki kafa karışıklığının çözümüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kliniğimizde makromasti nedeniyle ameliyat edilen 14 hastaya ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testleri uygulandı. Hastaların yaşları, vücut kütle endeksleri ve meme ölçüleri kaydedildi. Ameliyat sonrası ve öncesi veriler karşılaştırıldı.
Hastaların yaş ortalaması 40.6±9.4, vücut kütle endeksi ortalaması ameliyat öncesi 33.5±4.3 kg/m2, ve meme ölçüleri ortalaması ameliyat öncesi 107.3±10.3, sonrası 102.7±9.0 idi. Ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testleri arasında anlamlı farklılık izlenmedi. Ortalama eksize doku ağırlığı her iki meme için 1931.8±806.3 gr idi. Çıkarılan doku ağırlığının ameliyat öncesi FEV1/FVC ile pozitif korelasyonu bulundu.
Meme redüksiyonu solunum fonksiyonlarında anlamlı değişime yol açmamaktadır. Muhtemel bir artışın vücut kütle endekslerindeki azalmaya bağlı olabileceğini düşünüyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.