SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YARA BAKIMINDA VAKUM YARDIMLI KAPAMA VE MODERN PANSUMAN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Hatice AYHAN , İsmail ŞAHİN , Sevinç TAŞTAN , E. BİLGEN , Sevgi HATİOĞLU

Özet


Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının, yara bakımında vakum yardımlı kapama ve modern pansuman kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemektir.
Bu çalışma, 25 temmuz 2008 ile 15 ağustos 2008 arasında, bir askeri hastanenin Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği'nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 30 sağlık çalışanı katılmıştır. Çalışmada, sağlık çalışanlarının, yara bakımında vakum yardımlı kapama ve modern pansuman kullanımına ilişkin görüşlerini belirlemek için bir anket formu kullanılmıştır. Çalışmamızda, yara bakımında kullanılan metodla ilişkili olarak, sağlık çalışanlarının, yara iyileşme süresi, hastanın ve sağlık çalışanlarının yara bakımı memnuniyet düzeyine ait ortalama puan, VAC kullanımında, modern pansuman kullanımındakine göre daha yüksekti (p 0.05). Çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının, hastanın yara bakımı esnasındaki ağrı hissi, yaranın kokusu, hastanın yara bakımı için hastanede kalış süresi ve sağlık çalışanlarının yara bakımı için harcadıkları süre ilgili ortalama değerler, VAC kullanımında, modern pansuman kullanımındakine göre
daha düşüktü (p 0.05).
Bu çalışmanın sonucunda, yara bakımıyla uğraşan sağlık çalışanlarının, yara bakım ürünlerinin seçiminde, yara bakımı bilgi ve deneyimlerinin etkili olduğu değerlendirilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.