PİLOMATRİKSOMA: MALHERBE TÜMÖRÜ

Yalçın KÜLAHÇI , Celalettin SEVER , Fatih UYGUR , Zafer KÜÇÜKODACI , Haluk DUMAN

Özet


Pilomatriksoma veya Malherbe tümörü kıl follikülünün matriksinden köken alan, benign, kalsifiye adneksal bir tümördür. Genelde baş boyun ve üst ekstremitelerde derin subkutan yerleşimli veya yüzeyel nodül şeklinde görülebilmekte ve sıklıkla hayatın ilk iki dekadında ortaya çıkmaktadır. Klinik olarak çeşitli benign ve malign cilt lezyonları ile karıştırılabilmektedir. Tümör çıkarıldıktan sonra ise rekürrensi nadir olarak görülmektedir. Bu klinik çalışmada, 14 olgudaki tecrübelerimiz ışığında tümörün epidemiyolojisinin, klinik ve histopatolojik muayene bulgularının, ayırıcı tanısının ve tedavi sonuçlarının tartışılması hedeflenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.