RAT KUYRUK REPLANTASYON REVASKÜLARİZASYON MODELLERİNDE OTOKANİBALİZASYONU ÖNLEME VE TESBİT YÖNTEMİ OLARAK KUYRUK ATELİ UYGULAMASI

Tamer ŞAKRAK , A.Aydan KÖSE , Yakup KARABAĞLI , Cengiz ÇETİN

ÖzetTam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.