LATİN HARFLERİ İLE YAYINLANMIŞ İLK PLASTİK CERRAHİ KİTABI: "CERRAHİ OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ CİLT KANSERLERİ"

Osman AKDAĞ , Mustafa SÜTÇÜ , Mustafa KESKİN , Zekeriya Tosun , Nedim SAVACI

Özet


Harf devriminden on ay sonra Üçüncü Milli Türk Tıp Kongresinde sunulmuş bilimsel ve modern plastik cerrahi metotlarının uygulandığı 1929 basımı bu kitabın Türk plastik cerrahi ve tıp tarihi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.
1 Kasım 1928 tarihli harf devrimi ile o güne kadar kullanılan Arap Alfabesi'nin yerine, Latin Alfabesi'nin Türkçeye uyarlanmış bir biçimi kabul edilmiştir. Mevcut kitapların çevrisi yapılırken aynı zamanda yeni alfabe ile yeni kitaplarda yazılmaya başlandı. 1929 yılında Dr. Operatör Ali Riza Faik (Altogan) (Gureba Hastanesi Operatörü) ve Dr. Operatör Kazım İsmail(Gürkan) (Gureba Hastanesi Sabık Cerrahi Asistanı) tarafından "Cerrahi Olarak Tedavi Edilmiş Cilt Kanserleri" kaleme alınarak İstanbul Evkaf Matbaasında Latin harfleri ile basılmıştır. Kitap toplam 40 sayfadır. Dili günümüz Türkçesine yakın olmakla birlikte özellikle tıbbi terimler eski Türkçe ve Osmanlıcadır. Kitaptaki genel bilgiler, operasyon teknikleri, istatistiksel değerlendirmelerden bahsedilmiş ve hastaların ameliyat öncesi ve sonrası resimleri kıyaslanmıştır. Kitapta 36 hasta 41 adet fotoğraf ile belgelenmiş, yapılan tedaviler ve bu tedavilerin neticeleri ile ilgili bilgi verilmiştir. Yeni bir ülke kurulurken Latin harfleri ile basılmış belki de ilk plastik cerrahi kitabı olduğunu düşündüğümüz bu eserin plastik cerrahi ve tıp tarihimiz açısından da önemli kilometre taşlarından olduğu kanaatindeyiz

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.