KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UYGULAMALARINDA PLASTİK CERRAHİ YARDIMI GEREKTİREBİLEN KOMPLİKASYONLAR

Mehmet Oguz Yenidünya, Özlem A. Gündeşlioğlu

Özet


Giriş ve Genel bilgiler:
Son yıllarda kalp cerrahisi kıliniklerinde sık olarak yapılan ameliyat koroner baypas ameliyatı olup, bu ameliyatta hem siternal bölgede hem de ven gırefti donör alanında çalışılmaktadır.
Gereç ve Yöntem:
Gerek hastanemiz gerekse başka hastanelerin kalp ve damar cerrahisi servislerinde kendilerine yardımcı olunurken bir komplikasyon ortaya çıkıp da onların tedavisi için bize konsulte edilen hastaları değerlendirdik. Toplam 20 hastaya geriye dönük olarak kayıtlarımız vasıtası ile ulaştık.
Bulgular:
Yaş ortalamaları 55 olan hastaların 8’i kadın 12’si erkekti. Ekstiremite defektlerinde deri gırefti ile onarım, siternal defektlerde pektoralis major kas deri filepleri ile onarım ilk tercihimiz oldu. Hastaların çoğu iyi bir durumda taburcu edildiler ve kıliniğimizde kalış süreleri 2 ile 3 hafta arasında değişti. Bir hastamız ameliyattan 2 gün sonra öldü.
Tartışma:
Hastaların sorunlarının 3 ana gurupta ele alınabileceğini gördük: 1. Genel sorunlar ( bası yarası, ekstıravazasyon yarası gibi), 2. Ameliyat alanına ait sorunlar ( siternotomi defekti, ven gırefti donör alanı defekti gibi), 3. Girişimsel işlem komplikasyonları( anjiyogırafi sonrası ortaya çıkabilen ekstiremite iskemisi veya lenfödem gibi).
Sonuç:
Her ne kadar ilk bakışta kalp ve damar cerrahisi pıratiği ile pilastik cerrahi pıratiği birbirine çok uzakmış gibi gözüküyor olsa da, kalp ve damar cerrahisi pıratiği yapılan tüm hastanelerin bu tür komplikasyonlarla karşılaşmamaları bir dilek olmaktan öteye geçememektedir. Böylece kalp ve damar cerrahisi yapılan her hastanede pilastik cerrahi kıliniklerinin olmasının yararlı olacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler


Kalp cerrahisi; komplikasyon; pilastik cerrahi

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.