Geniş Kaideli Meningomiyelosel Defektlerinin Kas Deri Flepleri ile Onarımı

Özhan Çelebiler, Eren Özek, Erdem Tezel, Raffi Gürünlüoğlu, Mehmet Özek, Ayhan Numanoğlu

Özet


Geniş tabanlı meningomiyelosel olgularında sütür hattındaki gerginlikten kaçınmak için "delayed" greftler, çift pediküllü fleplerle birlikte lateral gevşetici insizyonlar,rotasyon flepleri, çift romboid Z-plasti ve kompozit kas-deri flepleri kullanılmaktadır. Kliniğimizde böyle defekti olan beş olguda dura onarımını takiben kas-deri flepleri ile onarım uygulandı. Servikal defektlerde trapez kası kullanılırken lumbosakral bölgedeki defektlerin onarımında ya bilateral latissimus dorsi kas-deri flepleri ya da bu fleplerin beraberinde bilateral gluteus maksimus kas-deri üniteleri orta hatta ilerletilerek onarım gerçekleştirildi. Deneyimlerimizin ışığında; serbestleştirici insizyonlara gerek duyulmaması, deri grefti gerektirmemesi, kanlanmasının daha güvenli oluşu, daha geniş alanları kapatma olanağı ve kalın bir yastık oluşturması nedeniyle, kas-deri fleplerinin geniş tabanlı meningomiyelosel defektlerinin onarımında güvenilir bir seçenek olduğuna inanmaktayız.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.