TÜMESAN ANESTEZİ ALTINDA TURNİKESİZ KARPAL TÜNEL SERBESTLEŞTİRİLMESİ

Burak Ersoy, Ahmet Sönmez, Ayhan Numanoğlu

Özet


Üst ekstremitenin en sık görülen tuzak nöropatisi olan karpal tünel sendromunun (KTS) klasik yaklaşımla tedavisi, ağrısız ve kanamasız bir ortamda çalışılabilmesi amacıyla çoğunlukla aksiller blok altında ve mutlaka kol turnikesi kullanılarak uygulanmaktadır. Ağrılı ve vakit alıcı invazif bir girişim olan aksiller blok ameliyathane koşullarını gerektirmekte ve postoperatif dönemde bloğun çözülmesi beklenirken hastanın bir geceyi hastanede geçirmesine neden olabilmektedir. Burada tarif edilen yöntemde karpal tünel serbestleştirilmesi tümesan anestezi altında ve turnike ihtiyacı olmaksızın gerçekleştirilmektedir.
KTS tanısıyla kliniğimize başvuran 12 hastada lokal müdahale odası koşullarında önkol volar yüzde proksimal el bileği katlantı çizgisi ile Kaplan çizgisi arasında kalan alana tümesan anestezi uygulanmış ve klasik açık yaklaşıma uygun olarak karpal tünel serbestleştirilmiştir. Tamamı aynı gün içerisinde taburcu edilen, fizik muayene ve postoperatif EMG incelemesi ile takibe alınan hastaların şikayetlerinde anlamlı bir düzelme sağlandığı tespit edilmiştir.
Tümesan anestezi altında gerçekleştirilen karpal tünel serbestleştirilmesi, aksiller blok ve turnike ihtiyacını ortadan kaldırması, pratik ve kısa süreli bir işlem olması ve hastanede kalış süresini anlamlı ölçüde kısaltması gibi avantajlara sahip olması nedeniyle açık olarak gerçekleştirilen klasik karpal tünel cerrahisinde aksiller blok uygulamasına iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Bu müdahalenin genel ameliyathane koşullarını gerektirmemesi toplam ameliyat masraflarında anlamlı bir düşüş elde edilmesini sağlamaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.