SAKREKTOMİ DEFEKTİ REKONSTRÜKSİYONUNDA TRANSABDOMİNAL VERTİKAL REKTUS ABDOMİNİS FLEBİNİN KULLANIMI: OLGU SUNUMU

Mithat İsmail Akan, Mustafa Karaca, İlker Mehmet Bilgiç, Tayfun Aköz

Özet


Genellikle tümör nedeniyle uygulanan sakrektomi operasyonları sonrasında geniş yumuşak doku defektleri de oluşmaktadır. Bu hastalarda geniş cerrahi rezeksiyon ve uygulanmış radyoterapi gibi nedenlerle onarımda çevre dokuların kullanımı sınırlı hale gelebilir. Bu nedenle uzak fleplerin kullanımı gündeme gelebilir. Fakat bu kez de alıcı damarların olası hasarı serbest flep cerrahisini engelleyebilir. Bu gibi durumlarda transabdominal vertikal rektus abdominis kas-deri flebi, onarımda uygun seçenek olabilir. Bu çalışmada kordoma nedeniyle sakrektomi uygulanan ve oluşan defektin onarımı için transabdominal vertikal rektus abdominis kas-deri flebi kullanılan bir olgu sunulmuştur. Flebin uygulanışı ve bu bölgenin onarımı için tanımlanmış diğer tedavi seçenekleri gözden geçirilmiştir.

Tam Metin:

PDF Başlıksız ()


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.