ARSENİKOZİS VE ÇOKLU DERİ KANSERİ

Hakan Mehmet Bulam, Başar Kaya, Ayşe Şencan, Serhan Tuncer, Osman Latifoğlu

Özet


Arsenik (As) karsinojen bir maddedir. En sık karşılaşma nedeni arsenik ile kontamine su kullanımıdır.1,2 Arsenik toksisitesinin akut ve kronik etkileri olmaktadır. Arsenikozis “6 aydan uzun süre güvenli konsantrasyonun üzerinde (>10µg/L) arsenik alımına bağlı oluşan kronik sağlık problemidir.”2 Karakteristik deri lezyonları yanında iç organ tutulumu da olabilir. Arsenikozis melanom dışı deri kanseri gibi bazı kanser tiplerine; sinir sistemi, solunum sistemi, kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem gibi birçok sistemin hastalıklarına neden olmaktadır.
Bu makalede, arsenikozise bağlı karakteristik deri lezyonları ve atipik yerleşimli çoklu deri kanseri (5 bazal hücreli karsinom, 1 bazoskuamöz karsinom, 3 karsinoma-in situ) tespit edilen 47 yaşındaki bir erkek olgu sunulmaktadır. Ayrıca deri lezyonlarıyla başvuran hastalarda ek hastalıkların araştırılmasının ve halk sağlığı birimlerinin aynı çevrede benzer olgular açısından uyarılmasının önemi vurgulanmıştır. Olguya uygulanan tedavi cerrahi eksizyondur. Nüks veya yeni lezyonların oluşumu açısından olgu takip edilmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.