KARPAL TÜNEL PROKSİMALİNDE BİFİD MEDİAN SİNİR

Ayşegül Yavuz, Mustafa Karaca, Serkan Yıldırım, Tayfun Akoz

Özet


Median sinirin bifid varyasyonu nadir görülür. Parsiyel median sinir kesisi bulgularıyla kliniğimize başvuran 44 yaşında kadın hastaya uygulanan operasyonda median sinirde bifidite olduğu ve iki daldan birinde total kesi olduğu görüldü. Bifid median sinir varyasyonu, median sinire yönelik operasyonlarda cerrahın aklında bulundurması gereken bir durumdur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.