BAYAN PLASTİK CERRAHLARIN KENDİLERİ İÇİN MEME REKONSTRÜKSİYONUNDA TERCİHLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Nevra Seyhan, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı

Özet


Bu çalışmanın amacı bayan plastik cerrahların, kendilerine meme kanseri tanısı konması halinde meme rekonstrüksiyonunda hangi tekniği tercih edeceklerini araştırmaktır. Uygulanmakta olan teknikler hakkındaki görüşlerini, klinik deneyimlerine dayanarak kararlarını etkileyen faktörleri değerlendirmeye çalıştık. Altmış bir bayan plastik cerrah anketimize katıldı. Katılımcılardan 55’i (%93,2) mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu isteyeceklerini bildirdi. Meme rekonstrüksiyonunu tercih edenlerden 36’sı (%61) bunun anında, 19’u (%32,2) ise geç dönemde yapılmasını istiyordu. Doku genişletici ve otolog doku ile yapılan rekonstrüksiyon teknikleri arasındaki tercihleri ise %58,2 oranında doku genişletici/implant yönündeydi. Bu tercihlerini belirleyen en önemli neden bu teknikle iyileşme süresinin daha kısa olmasıydı. Bayan plastik cerrahlara göre pediküllü TRAM flebin en önemli dezavantajı iyileşme süresinin uzun olmasıydı. Hastalar her teknik hakkında en ayrıntılı biçimde bilgilendirilmelidir. Çalışmamızda saptanan bulguların hastaların bilgilendirilmesi aşamasında kendileri için en uygun yönteme karar vermelerinde yardımcı olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler


Bayan Plastik Cerrah, Meme Rekonstrüksiyonu, Anket

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.