POSTTRAVMATİK PROGRESİF ORBİTAL AMFİZEMİN İĞNE ASPİRASYON-DEKOMPRESYON İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Furkan Karabekmez, Mustafa Keskin, Nedim Savaci

Özet


Orbital amfizem sıklıkla orbital iskeletin kırılmasıyla ortaya çıkan görme kaybına yol açabilecek kadar ciddi sonuçları olabilecek klinik bir durumdur. Tedavi gözlem ve kortikosteroid uygulamasından cerrahi dekompresyona kadar değişik aşamaları içerir.
On beş yaşında erkek hasta darp sonucu sol göz kapağında şişlik ve ağrı şikâyeti kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde herhangi bir görme kaybı ya da kırık tespit edilmedi. Periorbital bölgede palpasyonda belirgin amfizem mevcuttu. Bilgisayarlı tomogrofi görüntülemesinde sol orbita medial duvarında depresyon göstermeyen kırık ve özellikle globun üst ve alt kısmında fazla olmak üzere tüm orbital boşluğu dolduran orbital amfizem mevcuttu. Hastanın takiplerinde göz hareketleri sırasında oluşan ağrı ve lateral bakışlarda çift görme gelişti. Hastanın valsalva manevrası ile hem ağrısının hem de amfizem miktarının gözle görünür miktarda arttığı gözlendi. Bunun üzerine lokal anestezi altında 21 gauge iğne ile perkütan aspirasyon-dekompresyon işlemi yapıldı. İşlem sonrası şişliğin ve hastanın şikâyetlerinin azaldığı gözlendi. Tekrarlayan bilgisayarlı tomogrofilerde de mevcut havanın aşamalı olarak kaybolduğu gözlendi
Fasiyal iskeletin travmaları sonrasında görülen orbital amfizem genellikle benign kendini sınırlayan bir durumdur ancak kırık hattında valf etkisi gösteren durumlar oluştuğu zaman amfizemin seyri progresif olmaktadır. Bu durum basınçlı orbital amfizem olarak adlandırılmaktadır ve sonrasında iskemik optik nöropatiler gelişebilmektedir. Görme fonksiyonun korunması için bu tür vakalarda dekompresyon mutlaka yapılmalıdır. Bizim vakamızda da olduğu gibi iğne ile perkütan aspirasyon-dekompresyon işlemi, acil müdahale gerektiren klinik durumlarda oldukça efektif ve güvenilir bir yöntemdir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.