FARİNGOKUTANÖZ FISTÜLÜN TEDAVİSİNDE BASİT GÜVENLI BİR YÖNTEM: LOKAL TURNOVER FLEP KULLANIMI

Cenk Demirdöver, Barış Şahin, Heval Selman Özkan, Hasan Yücel Öztan

Özet


Beraberinde boyun diseksiyonlarının da yapıldığı tümör rezeksiyonları sonrasında faringokutanöz fistül oluşumu hiç de seyrek değildir. Bu bölgedeki lokal dokuların sınırlı olması, baş-boyun bölgesinin kompleks anatomik yapısı, tümör eksizyonu öncesi ya da sonrasında radyoterapi uygulanması, çevre dokuların kontamine olması, hipersalivasyon, eşlik eden sistemik hastalıklar bu fistüllerin tedavisini güçleştirmektedir. Bu çalışmada, geniş faringokutanöz fistülü olan bir olguda fistülün, basit ve göreceli olarak güvenli bir yöntemle kapatılması sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.