EAGLE SENDROMU

Gaye Toplu, Toygar Ünveren, Derya Özçelik, Fatma Bilgen, Cemal Şenyuva

Özet


Kalsifik stilohyoid ligamentin veya stiloid proses elangasyonunun neden olduğu kulak, boğaz, boyun ağrısı, yutma güçlüğü ve boğazda yabancı cisim hissi gibi kompleks belirtiler Eagle tarafından tanımlanmıştır ve Eagle Sendromu olarak adlandırılır. Tanı sıklıkla tonsiller fossada stiloid prosesin palpasyonu ve üç boyutlu bilgisayarlı tomografi (3B-BT) ile konulur.
Eagle Sendromunun primer tedavisi cerrahidir. Stiloid proses intraoral veya eksternal yaklaşımla kısaltılır. Kırk dokuz yaşında Eagle Sendromu semptomatolojisi ile başvuran hasta sunulmuş ve literatür taraması yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Eagle Sendromu, uzamış stiloid proses, boğaz ağrısı

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.