BİR YIL İÇINDE OPERE EDİLEN 124 MANDİBULA FRAKTÜRÜ OLGUSUNUN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ

Cenk Demirdöver, Barış Şahin, Murat Ataseven, Heval Selman Özkan, Hasan Yücel Öztan

Özet


Maksillofasiyal travmaların önemli bir kısmı mandibulayı etkiler. Darp, trafik kazaları, spor yaralanmaları önemli etiyolojik sebeplerdendir. Sıklıkla 25-34 yaş aralığındaki erkek popülasyon etkilenir. Mandibula fraktürleri, lokalizasyonuna göre ve fraktür segmentlerini çiğneme kaslarının çekme şekline göre sınıflandırılabilir. Tedavide maksillomandibuler fiksasyon ve/veya açık redüksiyon – rijit internal fiksasyon yapılabilir. Bu çalışmada, Haziran 2006 - Haziran 2007 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen 124 izole mandibula fraktürü olgusunun, demografik özellikler, fraktür lokalizasyonu, tedavi modaliteleri, komplikasyonlar ve izlem sürelerine ait verileri geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.