Çene Rekonstrüksiyonunda Kullanılacak Sekonder Damar Saplı Flep Hazırlanması

Abdullah Keçik

Özet


Bu araştırma ağız v çene bölgesinin mukoza ve kemik dokusunun birlikte kaybedildiği durumlarda mukozanın ve kemik defektinin kombine onarımına yarayacak bir model hazırlamak amacıyla deneysel düzeyde ve köpekler üzerinde yapıldı. Ters çevrilmiş jejunum (10 Köpekte) ve ileum (10 köpekte) segmentlerinin serozal yüzüne periostlu kosta grefleri yerleştirip karın içerisinde bekletildi. Altı hafta sonra histolojik incelemeler yapılarak barsak segmentinin durumu ve kemik grefinin canlılığı araştırıldı. Dıştaki barsak duvarının pek az değişikliğe uğradığı, mukozanın mukoza dokusu olarak yapısını koruduğu ve içerideki kemik grefinin osteoklastik rezorbsiyonun yanında osteoblastik aktivite ve yeni kemik oluşumu ile canlılığını koruduğu sonucuna varıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.