B PLANI: SERBEST STİL SERBEST FLEPLER

Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin

Özet


Günümüzde Sebest Anterolateral Uyluk (ALT) flebi yumuşak doku onarımında en çok tercih edilen serbest fleplerden biridir.1 Her ne kadar bu bölgenin anotomisi çok iyi bilinse de çeşitli anotomik varyasyonlarla karşılaşılabilmektedir.Aynı şekilde hastaya bağlı fizyonomik durumlar ya da teknik kusurlarda bu flebin hazırlanmasında uygun cilt perforatörü bulunmasına engel olabilmektedir. Preoperatif cilt perforetörlerinin değerlendirmesinde genellikle ultrasonografik el doplerleri kullanılmaktatır. Bu cihazlar değişik oranlarda yalancı pozitif değer gösterirler.Bunun dışında %2 oranında ALT flebine ait herhangi bir cilt perforatörü de bulunmayabilir.

Serbest ALT flebinin hazırlanması sırasında intraoperatif uygun perforatör bulunaması anotomik varyasyonlar, yalancı pozitif perforatör değerlendirmeleri yada iatrojenik komplikasyonlar gibi durumlara karşı mutlaka bir B planına ihtiyaç duyulmaktadır. Kutanöz perforatörlerin retrograt diseksiyonu temeline dayanan serbest stil serbest flepler perforatör flep uygulamalarının gelişimindeki en önemli adımıdır.lk kez Fu-Chan Wei, ve Samir Mardini tarafından ortaya atılan “Free-Style Free Flap” serbest stil serbest flep kavramı ile vücudun herhangi bir yerindeki cilt perforatörü üzerinden renk, doku benzerliği, ve uygun kalınlıklıkta flep hazırlanabileceği gösterilmiştir. Burada, ALT flebi gibi sık kullanılan bir serbest flep için öngörülemeyen durumlarda serbest stil serbest fleblerin kurtarıcı bir flep olarak kullanılabileceği sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.