ANKAFERD® KANAMA DURDURUCUNUN PLASTİK CERRAHİ PRATİĞİNDE KULLANIM ALANLARI: OLGU SUNUMLAR

Kemal FINDIKÇIOĞLU, Fulya FINDIKÇIOĞLU

Özet


Bir Türk buluşu olan Ankaferd, pıhtılaşma faktörlerinden bağımsız hemostaz sağlayan, travma ve operasyonlar sonrası kanamaların kontrolünde kullanımı önerilen steril ve sıvı formda, içeriği tamamen bitkisel olan bir ilaçtır. Bu çalışmada, olgular yardımıyla, ürünün plastik cerrahide muhtemel kullanım alanlarına işaret edilmektedir. Çalışmaya 10 septorinoplasti, 3 yarık damak onarımı ve 5 kısmi kalınlıkta deri grefti olgusu olmak üzere toplam 18 hasta dahil edildi. Yaşları 19-40 arasında değişen 5 kadın ve 5 erkek hastaya septorinoplasti sonrasında uygulanan Merocel® burun tamponu her burun deliğine 1’er ml olacak şekilde Ankaferd ile şişirildi. Ayrıca 3 yarık damaklı bebeğe (9-12 ay) Veau-Wardill-Kilner yöntemi ile damak onarımı esnasında lateral ve anteriorda deperioste bölgelere ameliyat bitimine 5 dakika kala Ankaferd tampon uygulandı. Tamponlar ameliyat bitiminde alındı. Beş kısmi kalınlıkta deri grefti donör alanına yarı-geçirgen kapama öncesi 5 dakika Ankaferd emdirilmiş tampon uygulandı. Üç tip olgu grubunda da hastaların standardizasyonu ve postoperatif kanama miktarlarının objektif olarak saptanması mümkün olmadığından, kişisel gözlemlere yer verildi. Hastaların hiç birinde ameliyat sonrası komplikasyonla karşılaşılmadı. Nazal tamponlar postoperatif 3. günde kanamasız ve rahatlıkla çekildi. Yarık damaklı hastalarda da postoperatif kanama olmadı ve kemik üzerindeki açıklık postoperatif 15. günde kapanmıştı. Deri grefti donör alanlarında da nispeten daha az kanamalı takip gerçekleştirildi. Maliyeti nedeni ile kanama eğilimi olmayan her hastaya Ankaferd uygulanması tahmin edileceği gibi çok akılcı olmayabilir. Ancak hemofilik, antikoagülan/antiagregan kullanan hastalar ve hatta kanama parametreleri normal olmasına rağmen yaşlılık, gebelik, kanser gibi altta yatan sebeplerle cerrahi sırasında kanamaya eğilimli hastalarda kanama kontrolünde etkili ve güvenilir bir yöntem olarak akılda tutulmalı, mümkünse ameliyathanede bulundurulmalıdır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.