ALTI YAŞINDAKİ BİR OLGUDA AKUT MARJOLİN ÜLSERİ

Mehmet Bozkurt, Samet Vasfi Kuvat, Halit Baykan, Emin Kapı, Selver Özekinci

Özet


Marjolin ülseri, yanık ya da posttravmatik skar alanlarından gelişen, yayılım oranı yüksek, sık tekrarlama eğilimi gösteren, tedavisi bu nedenle zorluk teşkil eden ölümcül ve kötü huylu bir tümördür. Kronik yaralardan sonra malign dönüşüm gözlenmesi sıklıkla orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkar. Pediatrik yaşta ortaya çıkan akut Marjolin ülserleri ise çok nadir gözlenir. Bu çalışmada 6 yaşındaki erkek olguda, alt ekstremitede ülsere ve iyileşmeyen lezyon nedeniyle uygulanan cerrahi tedavi ve elde edilen bulgular sunulmaktadır. Olgunun anamnezinden lezyonun sekonder iyileşmeye bırakıldığı, travma sonrası 1 yıl içinde hiperplazi geliştiği öğrenildi. Cerrahi rezeksiyon sonrasında lezyon histopatolojik olarak skuamöz hücreli hiperplazi tanısı aldı. Operasyon sonrası 1. yılda nüks gözlenmedi. Literatürde Marjolin ülserlerinde sıklıkla yassı hücreli karsinom tanıları elde edilmekte ise de, farklı histopatolojik tanılarla da karşılaşılabilmektedir. Olgumuz, pediatrik yaşta olmasına rağmen kısa bir latent periyoda sahip olması nedeniyle oldukça ilgi çekicidir.
Anahtar kelimeler: Marjolin ülseri; pediatrik yaş; skuamöz hiperplazi

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.