ERİMİŞ MADEN YANIKLI HASTAYA YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

Doğan ALHAN, İsmail SAHİN, Sinan ÖZTÜRK, Selçuk ISIK

Özet


Erimiş maden yanıkları endüstriyel bölgelerde karşılan kontakt yanık türlerinden birisidir. Bu tip vakalar; çok sayıda, düzensiz sınırlı ve küçük yanıklardan oluşan özel bir yanık paterni sergileyebilmektedir. Yanık yüzdesi hesabı için güncel kullanılan yöntemler objektif olmayıp, bu tür özellik sergileyen yanık vakalarında yetersiz kalmaktadır. Erimiş demir yanığı tanısı ile kliniğimizde tedavi gören bir olguda bu tipte oluşan yanık paterni nedeni ile yanık yüzdesi hesaplanırken sıkıntı yaşandı. Gövde arka yüzün, geniş vücut yüzey alanı işgal etmesi nedeni ile yapılabilecek bir hatanın tedaviyi yanlış yönlendireceği düşünüldü ve pratik bir yöntem ile sorun aşılmaya çalışıldı. Uygulanan yöntemin son derece kolay ve hızlı olması nedeni ile tedavide gecikme yaşanmadı. Makalede, olguda kullanılan yöntemin yanı sıra, erimiş metal yanığına yaklaşım ve endüstriyel alanda koruyucu hekimlik ile ilgili temel prensipler sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.