KÜLTÜRE KEMİK İLİĞİ KÖK HÜCRESİNİN UÇ-İÇE ONARILMIŞ PERİFERİK SİNİR REJENERASYONUNDAKİ ETKİSİ

Mehmet Çifci, AHMET DEMİR, YENER DEMİRTAŞ, BÜLENT AYAS

Özet


ÖZET

Periferik sinir yaralanmaları, travma ve tümör rezeksiyonu sonrası sık karşılaşılan sorunlardan birisidir. Periferik sinir onarımında elde edilecek başarılı sonuçlar hastayı ve hekimi birçok problemden kurtaracaktır. Çalışmamız, sinir onarımını daha kaliteli hale getirebilmek amacıyla uç-içe onarım tekniği ile son yıllarda popüler olan kök hücre teknolojisini beraber kullanmıştır. 10 adet tavşanın her iki siyatik sinirinde kesi oluşturulup uç-içe onarım tekniği ile onarıldı. Ardından sadece sağ tarafa mezankimal kök hücre enjeksiyonu yapıldı. Birinci grup hayvandan (n=5) ilk ay sonunda, ikinci grup hayvandan (n=5) ise üçüncü ay sonunda onarım bölgelerinden numuneler alındı. Bu numunelerden hazırlanan preparatlarda akson rejenerasyon oranı, miyelin kılıf kalınlığı ve akson çapları stereolojik analiz ile incelendi. Elde edilen sonuçlar istatistik olarak karşılaştırıldığında mezankimal kök hücre uygulanan sağ tarafta anlamlı ölçüde aksonal rejenerasyonun fazla olduğu gösterildi (p<0.05).

ANAHTAR KELİMELER: Periferik sinir yaralanması, Uç-içe onarım, Mezankimal Kök hücre

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.