BİCEPS FEMORİS KASINDA MYOSİTİS OSSİFİKANS

Önder Tan

Özet


Sağ iskial bası yarası yakınmasıyla kliniğimize başvuran 42 yaşındaki paraplejik erkek hastaya biceps femoris kas flebi ile rekonstrüksiyon planlandı. Operasyon sırasında kasın palpasyonunda ameliyat öncesi fizik muayenede ele gelmeyen sert, etraf dokuya fikse, kas boyunca uzanan ve kasın mobilizasyonunu önleyen, yaklaşık 12 cm boyunda ince uzun bir kitleye rastlandı. Kitle iki parça halinde kas içinden total olarak çıkartılarak kas rahatlatıldı ve insersiyosundan ayrılarak bası yarası kavitesine transfer edildi. Ameliyat sonrası izlemlerde erken ve geç dönemde herhangibir yara komplikasyonu ile karşılaşılmadı. Kitlenin histopatojik incelemesinde Myositis Ossfikans (MO) tanısı geldi. Bası yarası olan paraplejik hastalarda nadir de olsa MO görülebilir ve klinik olarak asemptomatik olabilir. Bizce hem kesin tanı koyabilmek hem de tutulan kasın bası yarası rekonstrüksiyonunda etkin olarak kullanılabilmesi için kitlenin total cerrahi eksizyonu seçkin tedavi yöntemidir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.