GÖĞÜS KÜÇÜLTME AMELİYATI BOYUN VE BEL AĞRISINI DÜZELTİR Mİ: GERÇEK YA DA KURGU MU?

Marco Malahias, Erdinc Soylu, Amir Sadri, Giles Bantick

Özet


Bu çalışmanın amacı göğüs küçültme operasyonuna başvuran hastaların ne kadarınızın bel ve boyun ağrısı temel sebebi ile başvurduğunu analiz etmek ve operasyonun bu sorunlara ne kadar yardımcı olduğunu anlamaktı. Son iki yılda göğüsleri küçültülen 46 hasta, telefon aracılığı ile görüşüldü ve standart anket yapıldı. Hastaların boyun ve bel ağrıları, Oswestry puan sistemi kullanılarak hesaplandı.
Araştırma sırasında, 28 hastada operasyondan önce bel ağrısı olduğu bulundu (21’i aralıklı ağrıdan) ve 7’si ise devamlı ağrıdan şikayetçiydi; 15 hasta ise boyun ağrısından şikayetçiydi (12’si devamlı, 3’u aralıklı) ağrıdan oluşmaktaydı. Operasyon sonrası, 22 hasta ağrılarının tamamen düzeldiğini, 41 hasta ise vücudun duruş hizasının düzeldiğini rapor etti. İlk hususta, ameliyat öncesi saptanmış boyun ağrı ortalamasının 6 derecesinden ameliyat sonrası 1’e indiği gözlenmiştir. Bel ve sırt ağrılarının da ayni eğilimi gösterip ameliyat öncesi 7 değerinden ameliyat sonrası 3 değerine indiği gözlenmiştir.
Araştırma bulguları, bel ve boyun ağrılarına azaltma amacıyla göğüs küçültme operasyonuna gidilmesinin, açıkça uygun olduğunu göstermekte ve önemli ölçüde hastaların semptomlarını azalttığını kanıtlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Göğüs küçültme, bel ağrısı, boyun ağrısı ve vücut durusu.

Tam Metin:

PDF (English) PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.