ALEV YANIĞI ZEMİNİNDE GELİŞEN PYOJENİK GRANÜLOM VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: OLGU SUNUMU

Ceyla Aliye Özbayoğlu, Esin Aksungur, Ahu Senem Demiröz

Özet


Pyojenik granülom deri ve müköz membranların sık görülen benign vaskuler lezyonudur. Sıklıkla travmalara sekonder ortaya çıkan bu lezyonların yanık sonrası gelişimleri oldukça nadirdir. Burada literatürden farklı olarak ikinci derece alev yanığı sonrası oluşan bir pyojenik granülom olgusu sunulmakta ve bu olgu eşliğinde literatürdeki diğer benzer vakalar tartışılmaktadır.
Anahtar kelimeler: pyojenik granülom, alev yanığı

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.