BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMININ CERRAHİ AÇIDAN ÖNEMİ

Ayşe Şencan, Mehmet Hakan Bulam, Ali Mübin Aral, Selahattin Özmen

Özet


Son yıllarda basın organlarının ve internetin etkisiyle tamamlayıcı ve alternatif tıp kavramları daha sık kullanılır hale gelmiş ve günümüzde özellikle konvansiyonel tıbbın çaresiz kaldığı kanser hastalarının tedavilerinde çoğunlukla da yanlış bir şekilde uygulama alanı bulmuştur.
Piyasada 20.000’in üzerinde bitkisel ilaç vardır. İnsanlar genel olarak bu “doğal” tedavilerin zararsız olduğunu düşünmekte ve yapılan çalışmalara göre hastaların en az yarısı bu tedavileri kullandıklarını hekimleriyle paylaşmamaktadırlar. Bunun yanında hekimlerin pek çoğu da bu ilaçların konvansiyonel tedavileriyle etkileşimleri ve yan etkileri konusunda yeterli bilgiye sahip değildirler.
Bu çalışmada sık kullanılan bitkisel ilaçların bir kısmının kullanım alanları, yan etkileri, etkileşim gösterdikleri ilaçlar ve cerrahi açıdan ameliyattan ne kadar zaman önce kesilmeleri gerektiğini araştırmayı amaçladık.
Hastalara ilk muayene sırasında kullanmakta oldukları ilaçların yanı sıra kullandıkları bitkisel ilaç veya ürünlerin olup olmadığı sorularak ve belirlenen ameliyat tarihinden önerilen süre kadar önce bunların kesilmesini sağlayarak nadir de olsa karşılaşılabilecek komplikasyonlardan hastaları uzak tutabiliriz. Acil ameliyata alınması gereken koşullarda anestezi ekibini de uyararak olabilecek ilaç etkileşimlerine karşı uyanık olabiliriz.
Anahtar kelimeler: Bitkisel ilaç, anestezi, cerrahi

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.