HIZLI BÜYÜYEN İZOLE DEV PERİNEAL LİPOM: BİR OLGU SUNUMU

Şafak Uygur, Tolga Eryılmaz

Özet


Lipomlar en sık görülen benign mezenşimal neoplazmlardan biridir. Lipomların çoğu küçük boyutlardadır ve nadiren 10 cm’nin üzerinde büyürler. Hızla büyüyen dev kitleler bazen tanısal güçlük yaratabilirler. Perineal bölge yerleşimli lipom son derece nadirdir ve çoğunlukla aksesuar skrotum veya labioskrotal kıvrım ile ilişkilendirilir. Bu çalışmada, perienal bölgede hızla büyüyen dev lipomu olan bir olgu sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.