Kapak Görseli

ÇİFT ÇENE CERRAHİ YAPILAN SINIF III MALOKLÜZYONLU HASTALARDA GEÇ DÖNEM RELAPS ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İsmail Şahin, Doğan Alhan, Ramazan Murat Polat, Sıla Mermut Gökçe, Fatih Zor, Muhitdin Eski, Serdar Öztürk, Mustafa Nişancı, Selçuk Işık

Özet


İnsanda yüz yapılarının anormal ya da orantısız olarak gelişmesi sonucu dentofasiyal deformiteler oluşur. Bu deformitelerin tedavisinde amaç uygun dental oklüzyon ve yüzün ahengini sağlamaktır. Bu ortodontik tedavi ile ortognatik cerrahinin birlikte uygulanması ile elde edilir. Ancak ortognatik cerrahi sonrası olgularda relaps görülebilir. Bu çalışmanın amacı sınıf III maloklüzyonu olan hastalarda uygulanan çift çene cerrahinin uzun dönem sonuçlarını değerlendirmektir.
Çalışmamıza 2006-2009 yılları arasında tedavi edilen, 2’si bayan toplam 12 hasta dahil edildi. Ameliyatla hastaların maksillaları LeFort I osteotomi ile ileri alındı, mandibulaları sagittal split ramus osteotomisi ile geri alındı. Hastalara ameliyat öncesi, ameliyattan bir hafta sonra ve ameliyattan 1 yıl sonra sefalometrik inceleme için lateral sefalogramlar çektirildi. Sefalometrik incelemede maksilla ve mandibuladaki horizontal değişimler kaydedildi ve istatistiksel olarak değerlendirildi. Bu amaçla SNA ve SNB açıları, NvA ve NvPg mesafeleri ölçüldü.
SNA’nın ameliyat sonrası erken dönem ortalama değeri 81,33 derece iken geç dönem değeri 80,75 derece, SNB’nin ameliyat sonrası erken dönem ortalama değeri 81,00 derece iken geç dönem ortalama değeri 80,25 derece olarak ölçüldü. NvA’nın ameliyat sonrası erken dönem ortalama değeri -1,25 mm iken geç dönem ortalama değeri -1 mm ve NvPg’nin ameliyat sonrası erken dönem ortalama değeri -2,25 mm iken geç dönem ortalama değeri -1,75 mm olarak ölçüldü. Yapılan istatiksel değerlendirmede SNA, SNB, NvA ve NvPg’nin ameliyat sonrası erken ve geç dönem değerleri arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
Sonuç olarak uygun hasta seçimi, dikkatli ve titiz bir cerrahi planlama ve başarılı bir ortodontik tedavi ile çift çene cerrahi yapılan hastalarda relaps olmadan, uzun dönemde başarılı sonuçlar elde edileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: Çift çene cerrahi, Relaps, Sınıf III Maloklüzyon

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Marşan G, Cura N, Emekli U. Soft and hard tissue changes after bimaxillary surgery in Turkish female Class 3 patients. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery (2009)37,8-17

Wriedt S, Buhl V, Al-Nawas B, Wehrbein H. Combined Treatment of Open Bite – Long-term Evaluation and Relapse Factors. J Orofac Orthop 2009;70:318–26

Costa F, Robiony M, Politi M. Stability of sagittal split ramus osteotomy used to correct Class III malocclusion: review of the literature. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg. 2001;16(2):121-9.

Kobayashi T, Watanabe I, Ueda K. Stability of the mandible after sagittal ramus osteotomy for correction of prognathism. J Oral Maxillofac Surg 1986;44:693–7.

Sorokolit CA, Nanda Ram S. Assessment of the stability of mandibular setback procedures with rigid fixation. J Oral Maxillofac Surg 1990;48: 817–22.

Joss CU, Vassalli IM. Stability after bilateral sagittal split osteotomy advancement surgery with rigid internal fixation: a systematic review. J Oral Maxillofac Surg. 2009 Feb;67(2):301-13.

Eggensperger N, Smolka W, Rahal A, Iizuka T. Skeletal Relapse After Mandibular Advancement and Setback in Single-Jaw Surgery. J Oral Maxillofac Surg 2004; 62:1486-96,

Dolce C, Van Sickels JE, Bays RA, et al. Skeletal stability after mandibular advancement with rigid versus wire fixation. J Oral Maxillofac Surg, 2000; 58; 1219–27

Hoffman GR, Brennan PA. The skeletal stability of one-piece Le Fort I osteotomy to advance the maxilla. Part 1. Stability resulting from non-bone grafted rigid fixation. Br J Oral Maxillofac Surg, 2004; 42: 221–5

Landes C, Ballon A. Skeletal stability in bimaxillary orthognathic surgery: P (L/DL) LA-resorbable versus titanium osteofixation. Plast Reconstr Surg, 2006; 118: 703–21

Louis PJ, Waite PD, Austin RB. Long-term skeletal stability after rigid fixation of Le Fort I osteotomies with advancement. Int J Oral Maxillofac Surg, 1993; 22: 82–6

Proffit WR, Philips C, Turvey TA. Stability following superior repositioning of the maxilla. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 1987; 92: 151–61

Marchetti C, Gentile L, Bianchi A, et al. Semirigid fixation of the mandible in bimaxillary orthognathic surgery: Stability after 18 months. Int J Adult Orthod Orthognath Surg, 1999; 14: 37–45

Politi M, Costa F, Cian R, et al. Stability of skeletal class III malocclusion after combined maxillary and manidbular procedures: Rigid internal fixation versus wire osteosynthesis of the mandible. J Oral Maxillofac Surg, 2004; 62: 169–81

Proffit WR, Turvey TA, Phillips C. Orthognathic surgery: A hierarchy of stability. Int J Adult Orthod Orthognath Surg, 1996; 11: 191–204
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.