Deri Malign Melanomunun Histopatolojisi

Gültekin Kaner

Özet


Deri malign melan omları, melan ositlerden kaynaklanan, malignite potansiyelleri yüksek habis tümörlerdir. Önceleri nadir bir tümör olarak bilinen uıelanomun, artık az rastlanan bir tümör olmayıp, kadınlardaki bronş karsinomu dışında tüm diğer tümörlerden daha fazla bir artış oranına sahip olduğu anlaşımişin*. Yapılan tahminlere göre 2000 yıllarında, her 90 kişiden biri melaııoın olma adayı dır

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.