Hastaneler Arası Malign Melanom Çalışma Grubu

Sıdıka Kurul, Oya Kocabalkan, Gürhan Özcan

Özet


Malign melanom diğer deri tümörlerinden daha az gözlenmekle birlikte öldürücülüğü daha fazla olan bir kanser tipidir. Literatürde insidansı, prognostik faktörleri hakkında bir çok yayın vardır. Ancak ülkemizde bulunan malign melanom hastaları ile ilgili sağlıklı istatistiklerin elde edilmesi mümkün olmamaktadır. Ülkemizde malign melanomlu hastaların takip ve tedavileri çoğu zaman bir protokole bağlı olmaksızın, düzensiz olarak yapılmaktadır. Hasta tanı, tedavi ve takibindeki düzensizliklerin ve eksikliklerin hasta yaşam kalitesi ve süresinin azalmasında önemli bir ekken olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca malign melanom tedavisinde bize ışık tutabilecek bir bilgi birikiminin olmaması da hastalığın önlenmesi ve tedavisi ile ilgili gelişmeler sağlanmasını engellemektedir. Malign melanomla hastalar ile ilgili istatistiksel bilgilerin sağlanabilmesi, bu hastalara sağlıklı ve bilimsel bir tedavi ve takip sunulabilmesi için bir çok merkezde malign melanom ile ilgilenen grupların yardımı ile birer hasta kayıt, izlem ve tedavi formu oluşturuldu.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.